Sök
den 23 april 2021 ..:: Hem ::.. Registrera  Logga in
 Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH ERA Garden

ERA Garden Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av ERA Garden.

ERA Garden Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av ERA Garden webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

ERA Garden förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för ERA Garden.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

ERA Garden portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av ERA Garden och ERA Garden är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  ERA Garden är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. ERA Garden erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, ERA Garden sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av ERA Garden webbportal,bekräftar och garanterar Ni ERA Garden att ni inte kommer att använda ERA Garden på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda ERA Garden webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta ERA Garden eller forstöra andra användares besök/arbete med ERA Garden webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom ERA Garden webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

ERA Garden webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
ERA Garden har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller ERA Garden sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. ERA Garden förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

ERA Garden förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. ERA Garden varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger ERA Garden sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på ERA Garden vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med ERA Garden.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM ERA Garden WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   ERA Garden FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  ERA Garden WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I ERA Garden WEBBPLATS.

KONTAKT : postmaster@eragarden.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

ERA Garden förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till ERA Garden webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på ERA Garden webbplats är: Copyright 2006-2016 ERA Garden och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles ERA Garden Copyright 2006-2016 ERA Garden


  

Copyright 2006-2016 ERA Garden   Användarvillkor  Personliga uppgifter